لالالالا گل خشخاش
بابات رفته خدا همراش
لالالا لا گل گردو
بابات رفته توی اردو
لالالالا گل نعنا
بابات رفته شدم تنها
لالالالا گل پسته
بابات بار سفر بسته
لالالالا گل پسته
بابات رفته کمر بسته
لالالالا گل زیره
بابات رفته زنی گیره
لالالالا گل قالی
بابات رفته که جاش خالی
لالالالا گل سوسن
بابات اومد چشام روشن
لالالالا گل پونه
گدا آمد در خونه
نونش دادیم بدش اومد
خودش رفت و سگش اومد
لالالالا گلم باشی
تو درمون دلم باشی
بمونی مونسم باشی
بخوابی از سرم واشی
لالالالا گل فندق
ننه ات آمد سر صندوق
لالالالا گل زیره
چرا خوابت نمی گیره
که مادر قربونت میره

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
الهه

سلام مزگان جان جالب بود مخصوصا اون لالایی به منم سر بزن

مریم مقنی پور

سلام. مژگان جان برای ثبت نام در گروه آزاد باید مشخصاتتو کامل برامون کانت خصوصی بذاری .