گُلدونِ خالیِ گُل نرگس

کلاس اول راهنمایی که بودم برای درس حرفه و فن باید یه گل یا گیاه می کاشتیم و برای کار عملی ارائه می دادیم. از اونجایی که تو باغ خونمون گل نرگس زیاد بود تصمیم گرفتم که پیاز گل نرگس رو تو یه گلدون جداگانه پرورش بدم. مامانم پیاز یه گل نرگس رو از ریشه خاک بیرون آورد و توی یه ظرف یکبار مصرف برام کاشت و چند هفته بهش رسیدگی کردم تا جوانه زد و گُل داد و دیگه موقعش شده بود که ببرم مدرسه و نشون دبیر حرفه و فن بدم تا نمره مثبت بگیرم.

گُل نرگس _ آبادان؛باغ خونمون که همیشه زمستونا پُر بود از گُل نرگس

روزی که گلدونم رو بردم مدرسه حرفه و فن نداشتم و فکر می کردم دبیر حرفه هر روز میاد مدرسه اما از قضا اون روز ، روز Off دبیر حرفمون بود و منم دیگه حوصله نداشتم که گلدونو ببرم خونه و یه روز دیگه که حرفه داریم بیارمش، خلاصه تصمیم گرفتم گلدونمو همونجا تو مدرسه بکارم.

زنگ بیکاری با دو، سه تا از همکلاسیام رفتیم قسمت ورودی خروجی مدرسه که گوشه و کنارش دو سه تا باغچه داشت و چند تا گلدون سنگی بزرگ هم بود که توش هیچی نکاشته بودن و بهترین موقعیت بود که گُلمو تو یکی از این گلدونا بکاریم؛

با بیلچه ای که داشتم شروع کردم به کندن گِل اون گلدون و کاملا گُودش کردم و گُلم رو از ظرفش در آوردم و توی چاله ای که کنده بودم گذاشتم و روش خاک ریختم و دوستامم از پشت مدرسه سنگ ریزه جمع کردن و آوردن ریختن دورتادور گُل نرکس و خیلی قشنگ تزیینش کردن و با دل خوش رفتیم که فردا نشون معلم بدیم اما......

گُل نرگس _ آبادان؛ باغ خونمون

روز بعد تا وارد مدرسه شدم دیدم گل نرگسی که کاشته بودیم نیست، اول فکر کردم گُل رو کندن اما وقتی رفتم نزدیکِ گلدون دیدم با یه مداد چاله ای رو که توش گُل رو گذاشته بودیم خالی کردن و گُل رو از ریشه برداشته بودن، و حالا من مونده بودم با گلدون خالی و دبیر حرفه، اما خوب دبیر حِرفه، حَرفَمو قبول کرد و نمرمو داد.

بعد از این جریان که برای گُلم پیش اومد، دورتا دور باغچۀ مدرسه فنس کشیدن که دیگه کسی نتونه گُل بِکَنه، هر چند که گُلی هم به اون صورت تو باغچۀ مدرسه نبود، بیشتر گیاه بود و درختچه ولی خوب کار از محکم کاری عیب نمی کنه، آدمِ دیگه، یهو دیدی درختو از جا کندن بُردن.

/ 0 نظر / 32 بازدید