جویای راه خویش باش از اینسان که منم، در تکاپوی انسان شدن.
در میان راه بیدار می کنیم حقیقت را، آزادی را، خود را، در میان راه می بالد و به بار می نشیند، دوستی ای که توانمان می دهد تا برای دیگران مأمنی باشیم و یاوری، این است راه ما، تو و من...

/ 1 نظر / 9 بازدید
زهرا.م

درود وسپاس عالی بود انسان بزرگ و دوسداشتنی هستید پیروز باشید[گل]